La Trinitat

 

 

Nota musical: Sol natural.

Mides: Contrapès de fusta i tirants de ferro. Sense ferro, 115 centímetres. Amb ferro, 130 centímetres. Bronze, alçada: 98 centímetres; diàmetre: 99 centímetres; circumferència: 311 centímetres. Pes: 13 quintars, 1 arrova i 4 lliures (equival a uns 555 quilograms).

Inscripcions: "Facta anno Domini MDCCCLXXIX 1879" (Feta l'any del Senyor 1879): "Sancta Trinitas unus Deus miserere nobis" (Santa Trinitat un sol Déu compadiu-vos de nosaltres). Hi ha un escut de Barcelona i dos cérvols, i sota, la inscripció: "Fga. De Buenaventura Palles I Armengol"; hi ha tres imatges de sants.

Ús actual: Repica en els tocs de festes de barri, en el toc del Bilandó i en el toc general acompanyant a les grans.

Altres dades: Instal·lada l'any 1880, la que originàriament hi havia va trencar-se. Fou beneïda pel bisbe de la Seu d'Urgell, doctor Salvador Casañes, i els padrins foren Antoni Sanpere i Dolors Reñé de Montiu, posant-li els noms de "Dolors Trinitat Josefa". 

 

Font: "El campanar i les campanes de Santa Maria", dossier núm. 70, revista Segarra Actualitat.

Imatge: arxiu Sala Florensa, 10 d'abril de 2010.