La Nova

 

 

Nota musical: Re natural.

Mides: Contrapès de fusta i tirants de ferro. Sense ferro, 131 centímetres. Amb ferro, 142 centímetres. Bronze, alçada: 137 centímetres; diàmetre: 133 centímetres; circumferència: 418 centímetres. Pes: 33 quintars, 2 arroves, 11 lliures (equival a uns 1.298 quilograms).

Inscripcions: "Sancte Petre et Sancte Barbara orate pro nobis" (Sant Pere i Santa Bàrbara pregueu per nosaltres); "Jesus Maria Joseph" (Jesús Maria Josep); "Facta in civitate Cervaria anno Domini MDCCXV et instaurata anno MDCCCLXXIX" (Feta a la ciutat de Cervera l'any 1715 i restaurada l'any 1879). Hi ha un escut de Barcelona i dos cérvols, i a sota la inscripció: "Fga. de Buenaventura Palles i Armengol". Hi ha 6 imatges.

Ús actual: Repica a mort i enterrament; en el toc del Bilandó. Per la novena del Santíssim Misteri es fa anar a seure. En el toc general de festa també es fa anar a seure.

Altres dades: Instal·lada el 18 de maig de 1880, l'anterior va trencar-se l'any 1872. Fou beneïda pel Bisbe de la Seu d'Urgell, doctor Salvador Casañes, i els padrins foren el Sr. Joan Lamich i la Sra. Dolors Borras de Subiranes, posant-li els noms de "Vicenta Concepció Matilde". 

 

Font: "El campanar i les campanes de Santa Maria", dossier núm. 70, revista Segarra Actualitat.

Imatge: arxiu Sala Florensa, 10 d'abril de 2010.