Els grups de treball de l'Agrupació Seny Major.

 

L'Agrupació Seny Major s'organitza també en grups de treball per desenvolupar projectes en àrees i temes més concrets. 

Actualment, l'Agrupació disposa de 3 grups de treball: