El Tibau

 

Campana que es pot ventar i fer anar a seure, pel que són necessaris quatre homes. Per voltejar-la, amb tres n'hi ha prou.

 

 

Nota musical: Do natural.

Mides: Contrapès de fusta i ferro a l'interior i tirants de ferro. Sense ferro, 153 centímetres. Amb ferro, 165 centímetres. Bronze, alçada: 146 centímetres; diàmetre: 143 centímetres; circumferència: 449 centímetres. Pes: 41 quintars, 20 arroves i 13 lliures (equival a uns 1.731 quilograms).

Inscripcions: "Christus vincit Chrsitus regant Christus imperat Christus ab omni malo et tempestate nos defendat amen" (Crist venci, Crist regni, Crist imperi, Crist ens defensi de tot mal i de la tempestat amén); "Ab anticuo facta instaurata fiu annis Domini MDXCV. MDCCLXXVIII" (Feta des d'antic vaig ser restaurada els anys del Senyor 1595 i 1778). Hi ha un escut de Barcelona i dos cérvols, i a sota la inscripció: "Fga. de Bonaventura Palles i Armengol". Hi ha dos imatges de sants. Una custòdia i dos àngels.

Ús actual: És feta anar a seure en el toc general de festa. En els tocs de mort i d'enterrament dóna la senyal si el difunt és de Cap Corral (més amunt de la plaça Santa Anna): són tres batallades.

Altres dades: Instal·lada el 20 de maig de 1880. La que originàriament hi havia (que era més vella que el Seny Major, era de 1377) va avariar-se l'any 1876. Fou beneïda pel Bisbe de la Seu d'Urgell, doctor Salvador Casañes, i els padrins foren Antoni Franquesa i Ramona Congost de Jené, posant-li els noms de "Soledat Ramona Filomena". 

 

Font: "El campanar i les campanes de Santa Maria", dossier núm. 70, revista Segarra Actualitat.

Imatge: arxiu Sala Florensa, 4 d'octubre de 2009.