La titella Diable

 

Constructor: Confraria d'Animació "La Matraca".

Any de construcció: 1985.

Estrena: Es desconeix la data exacta, però es situa als voltants del 20 de juliol de 1985, en l'actuació a Tarroja amb motiu de la festa anomenada 'La lluna en un cove'.

Materials: Estructura de ferro, cap de cartró pedra, i vestimenta de roba.

Característiques: Peça de cercavila que llençava foc per les ales i incorporava unes bases de foc que duia el portador a les cames.

 

Font: Dossier "El patrimoni festiu de Cervera", editat per la revista Segarra Actualitat l'any 2004.