La titella Africana

 

 

 

Any de construcció: 1983.

Constructor: Confraria d’Animació “La Matraca”.

Estrena: VI Aquelarre (27 d’agost de 1983).

Materials: Estructura de ferro, cap de cartró pedra i vestimenta de roba.

Característiques: Peça de cercavila, sense foc. 

 

Font: Pàgina web dels Diables de Cervera - Carranquers, https://www.diablescarranquers.cat