Les Timbales

 

 

 

 

Es tracta d'un joc de dues timbales que, posades damunt un cavall, eren fetes sonar antigament en diverses festes i actes protocol·laris de la ciutat. Anaven davant de les processons i seguicis obrint pas i assenyalant el recorregut de tots els concurrents.

També formaven part d'aquest conjunt el timbaler, muntat dalt de la cavalcadura, i el patge, que guiava el cavall.

Actualment no s'utilitzen, i es troben dipositades al Museu Comarcal de Cervera.

Fitxa tècnica:

  • Data: desconeguda (anterior al segle XIX)
  • Timbales: 28 x 51 cm
  • Suport: 56 x 62 x 87 cm

 

Text: Carles Sala i Tamarit, extret de la revista "Capcorral", núm. 5, any 2010, editada pel Museu Comarcal de Cervera.

Imatge 1: Ramon Prats, Anada a Ofici de la Festa Major de Cervera 2010.

Imatge 2: Carles Sala, 26 de febrer de 2010.