Les Trampes

 

 

 

Es tracta d'un joc de dues timbales que, posades damunt un moble de fusta, són traslladades a peu. Per aquest fet, eren utilitzades en recorreguts curts i en l'interior d'edificis.

Composaven també aquest conjunt un músic, que s'encarregava de fer-les sonar, i dos portadors, responsables del seu desplaçament durant el recorregut.

Actualment no s'utilitzen, i es troben dipositades al Museu Comarcal de Cervera.

Fitxa tècnica:

  • Data: desconeguda (anterior al segle XIX)
  • Timbales: 34 x 52 cm
  • Suport: 44,5 x 47 x 128,5 cm

 

Text: Carles Sala i Tamarit, extret de la revista "Capcorral", núm. 5, any 2010, editada pel Museu Comarcal de Cervera.

Imatge 1: Carles Tarsà, 5 de febrer de 2012, Festa Major del Santíssim Misteri, anada a Completes.

Imatge 2: Carles Sala, 26 de febrer de 2010