La Polla

 

 

Any de construcció: 1984 

Constructor: Confraria d’Animació “La Matraca” 

Estrena: VIIè Aquelarre (25 d’agost de 1984). 

Material: Estructura del cos de vimet, cap de cartró pedra, i roba de cotó de diversos tons blaus. 

Característiques: Actualment és utilitzada pels Diables “Carranquers” en les seves actuacions. 

Música: Disposa d’un ball propi, composat pel Quim Granell i coreografiat posteriorment pels Diables “Carranquers” 

 

Font: Pàgina web dels Diables de Cervera - Carranquers, https://www.diablescarranquers.cat