La Cuca Matraca

 

 

Any de construcció: 1983 

Constructor: Confraria d’Animació “La Matraca” 

Estrena: VI Aquelarre (27 d’agost de 1983) 

Materials: Estructura de vimet, cap de cartró-pedra, i coberta de roba 

Característiques: Hi havia dues cuques inicialment. La peça actual és una rèplica de les originals. Actualment és utilitzada pels Diables Carranquers en les seves actuacions.

 

Font: Pàgina web dels Diables de Cervera - Carranquers, https://www.diablescarranquers.cat