Els gegants de principi de segle

 

 

 

En un incendi produït l'any 1894 al magatzem on eren guardats, els gegants, junt amb uns nans i una àliga, foren destruïts en gran part, i no restà aprofitable sinó un dels gegants negres, el qual encara roman actiu durant el primer terç de segle.

En ocasió d'unes grans festes celebrades l'any 1901, fou comprada una nova parella de gegants que vingueren de Barcelona juntament amb una comparsa de nans. El gegant vestia de rei medieval a l'estil de Ferran el Catòlic, i la geganta a l'estil de dona de la vila d'aquell temps. Aquests gegants varen mantenir una plena activitat durant els primers trenta sis anys del segle.

La seva aparició pública es concretà en les dues celebracions prototípicament religioses de la ciutat (Corpus i Santíssim Misteri), una festa de caire popular (la Festa Major de setembre) i una darrera celebració amb reminiscències civicopolítiques (la Processó del Puro, el dia 16 de febrer).

 

Font: Dossier "El patrimoni festiu de Cervera", editat per la revista Segarra Actualitat l'any 2004.

Imatge: Fons Duran i Sanpere, Corpus 1903, Arxiu Comarcal de la Segarra.