Les Caramelles

 

 

 

Les Caramelles són unes cançons populars que es canten a Cervera el diumenge de Pasqua per anunciar la bona nova de la resurrecció de Crist i l'esclat de la primavera. 

El grup de cantaires es planta al peu del balcó dels amics i d'altra gent del poble per cantar unes cançons. S'hi fan acompanyar per instruments musicals diversos. Les cistelles i les ballestes arriben fins al balcó de l'homenatjat, el qual, en correspondència, hi deixa el seu donatiu.

L'organització de les Caramelles a la ciutat de Cervera és a càrrec de la Coral Infantil Nova Cervera.

Per a més informació: https://www.novacervera.net/

 

Fotografia: Xavier Martí, Caramelles Pasqua 2009